Actueel | Aanvalsplan tegen voortijdig schoolverlaten in het mbo

13 juni 2023

De nasleep van corona en de krappe arbeidsmarkt zijn de hoofdoorzaken van de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) naar 30.242 in het studiejaar 2021-2022. Ook in onze regio is er sprake van een flinke stijging van 370 naar 449 nieuwe vsv’ers. Minister Dijkgraaf van Onderwijs komt met een aanvalsplan om het aantal voortijdige schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) terug te dringen.

Dijkgraaf richt zich met zijn aanvalsplan op de aanpak van structurele oorzaken; het voorkomen van uitval door een soepele doorstroom bij een verkeerde opleidingskeuze, betere begeleiding en meer onderwijsruimte voor studenten die eigenlijk liever werken, dan op school zitten.

Rol RMC (Doorstroompunt)

Het inzetten van ‘doorstroomcoaches’ en ‘doorstroompunten’ (voormalig RMC-consulenten en RMC) om jongeren te helpen bij het maken van een volgende stap maakt onderdeel uit van dit plan. Het RMC (Doorstroompunt) legt proactief contact met jongeren die stoppen met school of geen werk hebben en kijkt samen met de jongere of vervolgonderwijs of werk, eventueel in combinatie met scholing, een passende oplossing is. Ook LerenWerkt zal samen met andere relevante partijen een regionaal programma opstellen waarin afspraken worden gemaakt over de samenwerking in de regio en maatregelen nemen om te zorgen dat jongeren een diploma halen en duurzaam aan het werk komen.

Brede blik op leefomgeving jongeren

Daarnaast wil Dijkgraaf bij de uitwerking van het actieplan – dat na de zomer komt – met een brede blik kijken naar de leefomgeving van jongeren in relatie tot het stoppen met een mbo-opleiding. Vaak zijn bijvoorbeeld ook schulden en het wachten op hulp bij mentale gezondheidsproblemen redenen van uitval. De minister betrekt daarom ook gemeenten, scholen en andere ministeries bij de uitwerking. Het doel is om toe te werken naar minder dan 18.000 voortijdige schoolverlaters in 2026.

Meer informatie

“Het is eeuwig zonde om te zien dat jongeren om uiteenlopende redenen ervoor kiezen niet door te gaan met hun opleiding. Uiteindelijk geeft een opleiding of startkwalificatie houvast in het leven; een toekomst met meer mogelijkheden. Dat gun ik alle jongeren. Daarom is een aanvalsplan noodzakelijk. Zodat we meer jongeren helpen aan een zekerder bestaan.”
Minister Dijkgraaf