Karin Stemerdink (RMC-consulent)

Hallo,

Mijn naam is Karin Stemerdink en sinds 11 februari werk ik (weer) als RMC-consulent bij LerenWerkt. Ik ga me vooral inzetten voor Achterhoekse jongeren zonder startkwalificatie die (meestal tijdelijk) werken, maar minder dan € 600,- per maand verdienen. Ons doel is dat deze jongeren uitstromen naar duurzaam werk en eventueel in combinatie met een bbl-plek (beroepsbegeleidende leerweg) alsnog hun startkwalificatie behalen. Hiervoor werken we samen met twee jobhunters die voor de jongeren passend werk en/of bbl-plekken zoeken.

Hiernaast lever ik een bijdrage aan het monitoren van Jongeren in Kwetsbare Positie (JIKP). Sinds 1 januari 2017 is dit een nieuwe wettelijke taak van de RMC’s. Dit zijn jongeren die in een bepaald schooljaar het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo basis beroepsgericht of mbo-1 hebben verlaten en een ‘kwetsbare overstap’ hebben gemaakt naar mbo1, mbo2 óf het onderwijs hebben verlaten. De consulenten van LerenWerkt werken hiervoor samen met contactpersonen van de verschillende gemeenten (sociaal teams, W&I/Participatiewet e.d.) en met scholen om ervoor te zorgen dat de gemeente deze jongeren - indien nodig- ondersteuning biedt bij het vinden van passend werk, een opleiding of dagbesteding.

Voorheen heb ik ook een periode met plezier bij LerenWerkt gewerkt. Toen hield ik me, naast het ondersteunen van voortijdig schoolverlaters, vooral bezig met het project Verzuim 18+ jongeren (‘We missen je’). Hierbij stond preventie van voortijdige schooluitval voorop.

Ik vind het erg zinvol om me nu in te zetten voor de genoemde groep Achterhoekse jongeren. Met een startkwalificatie zijn zij minder kwetsbaar, krijgen ze een sterkere positie op de arbeidsmarkt, en hebben zij een grotere kans om structureel aan het werk te blijven!

» Terug naar nieuwsbericht