Elma Wesselink (RMC-coördinator)

Mijn naam is Elma Wesselink. Inmiddels ben ik alweer bijna drie maanden aan de slag als RMC-coördinator voor Leren werkt en heel wat indrukken rijker. Voorheen werkte ik bij Ingrado, de landelijke vereniging voor leerplicht en RMC. Ik ben blij dat ik nu een bijdrage kan leveren aan de regionale aanpak en me zo in te zetten voor de Achterhoekse jeugd.

De eerste periode stond vooral in het teken van kennismaken en een beeld krijgen van wat er in de regio speelt en gebeurt op het gebied van verzuim, voortijdig schoolverlaten en breder: het toeleiden van jongeren naar school, werk of een andere zinvolle dagbesteding. De rol van het RMC is langzaam verschoven van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het terugleiden naar onderwijs, naar een verbrede aanpak waarbij vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeidsmarkt samenwerken om jongeren voor te bereiden op zelfstandige deelname aan de maatschappij.

Veel gaat er al goed in de Achterhoek. Zo is er een haast vanzelfsprekend lijkende samenwerking tussen het onderwijs en de werkgevers in de regio. Ook is de uitval uit het onderwijs in de regio lager dan het landelijk gemiddelde en behalen we de streefnormen van het ministerie. De uitdaging is om knelpunten die er nog zijn in kaart te brengen en samen met de verschillende partijen een sluitende aanpak tot stand te brengen.

» Terug naar nieuwsbericht