Brochure 'Achterhoekse jongeren in beeld'

Alle Achterhoekse jongeren tot 27 jaar gaan naar school, zijn aan het werk of hebben een passende dagbesteding. Dat is de regionale ambitie van LerenWerkt (RMC + Leerplicht), gemeenten en andere betrokken partijen in de Achterhoek. Om deze ambitie waar te maken is het allereerst nodig dat alle jongeren in beeld zijn, vooral de jongeren die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering hebben. Deze jongeren noemen we ‘bankzitters’. Meestal zijn bankzitters kwetsbare jongeren met een gecompliceerde problematiek.

Inzet van de pilot ‘Achterhoekse jongeren in beeld’ is om de bankzitters in de regio te vinden en vervolgens te begeleiden naar school, werk of dagbesteding. Inmiddels is hiermee in Achterhoekse gemeenten al heel wat ervaring opgedaan. Ervaringen waar anderen mogelijk van kunnen leren. De brochure ‘Achterhoekse jongeren in beeld’ beschrijft de aanpak van vier gemeenten: Aalten, Bronckhorst, Doesburg en Oost Gelre. Op welke manier vinden en ondersteunen deze gemeenten bankzitters? Waar lopen ze tegenaan? En wat helpt om deze jongeren weer op de rails te krijgen? In interviews zijn deze vragen voorgelegd aan betrokken medewerkers van de vier genoemde gemeenten. Het resultaat van deze gesprekken vindt u in deze brochure: vier inspirerende praktijkvoorbeelden.