3 oktober 2018: Samenwerking PRO/VSO/UWV/Gemeenten & LerenWerktMiddag

Op 3 oktober a.s. organiseren het Praktijkonderwijs, het VSO, het UWV en gemeenten uit de regio samen met LerenWerkt (RMC + Leerplicht) opnieuw een ochtend die in het teken staat van het versterken van de samenwerking. Daarna volgt de eerste ‘LerenWerktMiddag’ met als thema Thuiszittersproblematiek. Carry Roozenmond, directeur bestuurder van Ingrado, de branchevereniging van leerplicht en RMC, treedt als dagvoorzitter op.

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.

Programma

09.30 – 12.00 uur

 

 

12.00 – 13.00 uur

13.00 - 15.30 uur

Versterken samenwerking PRO/VSO/UWV/Gemeenten
Sessie voor vertegenwoordigers van het Praktijkonderwijs, VSO, het UWV en de gemeenten uit de regio. Doel is om de samenwerking tussen deze partijen te versterken, om zo de overgang van jongeren afkomstig uit het PRO/VSO en Entreeonderwijs naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er is een groep minder zelfredzame jongeren die cognitief door zou kunnen stromen naar werk, maar waarbij omstandigheden onvoldoende stabiel zijn om dat succesvol te kunnen doen. We praten met elkaar over de (on)mogelijkheden en vooral over wat nodig is voor deze groep jongeren.

Netwerklunch

LerenWerktMiddag over Thuiszittersproblematiek
Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Met de komst van passend onderwijs is er veel veranderd voor leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen. Het vraagt niet alleen om een heroriëntatie op de eigen positie en rol, maar ook een versterking van de eigen kracht en competenties. We gaan met elkaar en met een aantal specialisten in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen/ mogelijkheden voor de thuiszittende kinderen.

Meer informatie over het programma volgt na de zomer.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 3 oktober 2018 09.00 – 12.00 uur / 13.00 – 15.30 uur
Locatie: Maxx Onderwijs, Parallelweg 5 in Neede
Doelgroep ochtend: Uitvoerders en beleidsmedewerkers jeugd/onderwijs/participatie, directeuren opleidingen, medewerkers PRO/VSO onderwijs, UWV medewerkers, directeuren samenwerkingsverbanden enz.
Doelgroep middag: Leerplichtambtenaren, RMC-consulenten, jeugdconsulenten, zorgbegeleiders, trajectbegeleiders, overige geïnteresseerden.
Aanmelden: De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via info@lerenwerkt.nu.